Waarom?

Missie

Onze missie is Samen Voluit Leven en zo mensen uitnodigen mee te doen. Voluit leven volgens Rippling is leven vanuit liefde, vertrouwen, overvloed. Door voluit te leven dragen we bij aan aan het mede vormen en versterken van het bestaande wereldwijde web van verbinding, heling en cocreatie.

Visie

We zijn hier als mensen niet om te overleven. We zijn hier als mensheid om te floreren in harmonie met deze schitterende aarde. Daarom is het is tijd voor voluit leven, oftewel dat we ons niet langer laten beheersen door angst, stress, oude overtuigingen, controle, perfectionisme, moeten, zelfkritiek en beperkende sociale normen. Wij willen zoveel mogelijk mensen helpen om vanuit een op angst gebaseerde overlevingsstand toe te werken naar een bestaan gebaseerd op overvloed en vertrouwen. Wat betekent dat concreet voor jouw werk, gezin en relatie? En hoe in vredesnaam doe je dat? Wij geloven dat al die antwoorden al in onszelf zitten. En door open onderzoekend onze gezamenlijke intelligentie aan te wenden vinden we de sleutels.

Alleen de transformatie naar een nieuwe staat van bewustzijn zal een nieuwe aarde van vrede teweegbrengen. 

Eckhart Tolle

Samen thuiskomen bij jezelf

Wij zien naar binnen gaan en thuiskomen bij jezelf als de eerste stap naar een verbonden leven. Thuiskomen bij jezelf is met compassie en acceptatie naar je volledige zelf kunnen kijken. Tevoorschijn komen door te herinneren wie je werkelijk bent. Gaan staan, met je duistere kanten, kwetsbaarheid en oerkracht. Weten dat je goed genoeg bent.

Vanuit deze zelfverbondenheid kun je naar buiten toe : een nieuwe dagelijkse realiteit creëren. Rondom geld, je carrière, je gezinsleven, je vriendschappen, je seksuele leven, je woonsituatie, je niet langer uit te stellen toekomstdromen. Hoe kun jij het leven scheppen in lijn met wat voor jou waar en kloppend is?

In onze ogen biedt een voedende, liefdevolle gemeenschap van mensen de beste kans om deze twee krachtige bewegingen (naar binnen en naar buiten) te kunnen maken. Daarom richt Rippling zich niet op het veranderen van de wereld. Wij focussen op samen thuiskomen bij jezelf en zo samen, binnen de bestaande systemen, een nieuwe wereld waarmaken.

Een subtiele rimpeling

Alle mensen in Rippling cirkels samen veroorzaken een subtiele rimpeling. Dit doen zij door de nieuwe manieren van voluit leven steeds verder te integreren in hun dagelijks leven. Ze verspreiden deze houding van liefde en creatie bewust en onbewust in hun eigen omgeving.

Ze durven bijvoorbeeld hun kwetsbaarheid te laten zien in de organisatie waar ze werken of beginnen een dialoog binnen de vereniging waar ze lid van zijn. Of ze starten samen met andere mensen binnen Rippling een nieuwe energiecoöperatie, een broodfonds of een duurzame leefgemeenschap.

Hun levenslust en vreugde slaat als vonken over op anderen binnen hun organisatie, gezin, familie en vriendenkring. Het voluit leven veld heeft daardoor de potentie om de hele samenleving aan te raken en een gemeenschap te vormen voor ieder die met een open hart wil leven.

Het ripple effect is een situatie waarbij, zoals de rimpeling die ontstaan als er iets in het water valt, het kleine begin effect doorwerkt op grotere schaal

Overleven | Wat is er gaande volgens ons?

We staan als mensheid voor legio complexe vraagstukken die ons inmiddels allemaal op meerdere niveaus raken. Het is een buitengewoon tijdperk waarin we enerzijds nog nooit zo connected zijn geweest als global village en anderzijds de basis van ons bestaan aan het vernietigen zijn. Wij zien de maatschappelijke en wereldproblemen hier rechts niet als iets ‘buiten ons’, maar als een spiegel voor ons innerlijk. Wij zien onze ervaring van afgescheidenheid als de ware oorzaak van de problemen in de wereld. Alleen te moeten overleven in een vijandige wereld raakt ons diep, daarvan vernauwen we. Deze kramp creëert een gedachtegoed van tekort en schaarste. Kortom: van ik versus zij.

Steeds meer burnouts

Scheuren in het instituut 'huwelijk'

Plastic soep

Financiële crisissen

Bezuinigingen in de zorg

Stress om maandelijks rond te komen

De voelbare gevolgen van klimaatverandering

Vluchtelingenstromen richting Europa

Schooluitval en bore outs

Nieuwe verslavingen (smartphones, games, porno)

Wantrouwen richting politiek en instituties

Vereenzaming onder ouderen

We hebben het allemaal zo 'druk'

Technologie neemt het over

Te hoge werkdruk onder docenten en zorgpersoneel

Werk-privé balans zoek

Veel kleine en gigantische vraagstukken

Tweeverdieners met kinderen die minder willen maar niet kunnen werken

Uniek moment in de geschiedenis van de mens

We bevinden ons op een uniek moment in de geschiedenis van de mensheid. We werken naar een momentum toe. Westerse wetenschap en oude wijsheid naderen elkaar. Natuurvolkeren staan op voor hun nalatenschap en verenigen zich om ieder die het horen wil te dienen met hun levenswijze. The International Council of Thirtheen Grandmothers en vele anderen organiseren krachtige bijeenkomsten. Steeds meer mensen zijn klaar om echt samen vanuit een open hart te leven. Dat begint misschien bij de yogales, een extra bezoekje van je buurvrouw terwijl je ziek op bed ligt of een boek over ademhaling. Lang bewaarde, heilige kennis komt aan het licht. En nieuwe middelen kunnen grote groepen mensen mobiliseren voor massaprotesten en ongewone rechtzaken voor het goede. Meer betrokken mensen ontdekken dat alle stromingen, wijsheid-tradities, godsdiensten uiteindelijk naar hetzelfde wijzen: de mens dient bovenal de weg naar binnen te gaan.

Ik ben omdat wij zijn

Zodra we ons weer herverbinden met ons ware liefdevolle zelf, zijn we direct verbonden met alle mensen en weten we ons weer onderdeel van moeder aarde. Dan is het onmogelijk om de aarde uit te putten, andere medemensen of dieren bewust schade te berokkenen. Een ontzag, verwondering en groots respect kan voelbaar worden als beseft dat je een kleine schakel bent binnen een magisch, eindeloos universum. De mensheid herinnert zich langzaam een oeroude wet die ons in staat heeft gesteld dit unieke punt in de geschiedenis te bereiken. Deze oeroude wet die maakt dat we het leven door blijven geven en hopelijk aan 7,  en meer, generaties na ons:

Ik ben omdat wij zijn. #ubuntu

Moeder aarde roept ons terug. We bedekken haar gezicht met asfalt. We vervuilen haar wateren met huisvuil. Genoeg is genoeg. Als de bomen en het water verdwenen zijn, hoe kunnen de wereld banken dan nog geld maken? We willen onze rituele levenswijze herstellen zodat mensen begrijpen wat ze met de aarde aan het doen zijn, en daar weer respect en zorgzaamheid voor opbrengen.

Agnes Baker Pilgrim

International Council of Thirteen Indigenous Grandmothers

Het leven is geen leerschool. We zijn hier als mens om te herinneren door ervaringen wie we werkelijk zijn.

Neal Donald Walsch

Auteur Een ongewoon gesprek met God

Pin It on Pinterest

Share This