Tribes

Een bewuste tribe werkt als een snelkookpan waar geen coach, programma of training tegenop kan. 

Wat is een tribe?

Een groep mensen die samenkomt rond een ‘gedeeld midden’, iets dat hen bindt. Dat kunnen bloedbanden zijn, het beoefenen van een passie of een gezamenlijke missie. Mensen zijn als groepsdieren ‘bedraad’ om in stamverband te opereren. En alhoewel we heel veel tijd in groepen doorbrengen, kunnen we ons toch eenzaam voelen. Dat komt omdat we niet geleerd hebben hoe groepen effectief en verbonden kunnen functioneren.

 

Wat bedoelen we met een ‘bewuste tribe’?

In een gezonde stam of tribe heeft iedereen een eigen plek in het geheel, wordt gezien en gehoord en doet waar hij/zij goed in is ten dienste van een groter geheel. In deze omstandigheden komen wij mensen in aanraking met onze ware aard. Op deze manier gaan we onszelf weer ervaren als heel en als waardevol onderdeel van het geheel (interconnected).

De bewuste tribes die Rippling faciliteert hebben als ‘gedeeld midden’ dat alle deelnemers meer met een open hart wensen te leven. En ze beseffen dat ze elkaar daarvoor nodig hebben. Ze oefenen als bewuste tribe en helpen elkaar met het integreren van de bewuste tribe principes in werk, relaties en verdere leven.

 

Er gebeurt iets magisch wanneer ieder leider & volger durft te zijn en de groepswijsheid benut

Het effect van een bewuste tribe

Vanuit een ‘thuisgevoel’ en vrijheid in verbondenheid in een bewuste tribe gaat ont-wikkeling vanzelf. Mensen laten los wat hen niet meer dient en bewegen vanuit nieuwsgierigheid naar hun essentie. Wanneer ieder in een groep leider en volger durft te zijn en de groepswijsheid benut gebeurt er iets magisch. Het collectieve bewustzijn stijgt ver boven dat van een individu. Elk individueel lid en de groep als geheel wordt daardoor opgetild naar een nieuw level van bewustzijn, liefde en ondernemerschap. Het werkt als een snelkookpan waar geen coach, training of programma tegenop kan.

 

Welke plek hebben wij in een bewuste tribe?

Wij zijn geen coaches of consultant, maar gelijkwaardig lid met een tijdelijke faciliterende rol. We vormen bewuste tijdelijke tribes door de omstandigheden te creëren voor een diepe groepsverbinding. Tegelijk leren de tribeleden hoe ze zelf de bewuste tribe in stand kunnen houden en nieuwe kunnen creëren. Wij zien het als onze rol om het tribe bewustzijn in mensen te activeren.

We leren mensen iets nieuws en tegelijk iets oerouds. Dat betekent dat we in het begin een faciliterende rol hebben en dat we – in het tempo van de groep – steeds meer stappen terug doen. De groepswijsheid wordt geactiveerd en de vaardigheden van de groep om samen de ruimte veilig te houden en de groep te faciliteren worden steeds verder vergroot. Ons werk is geslaagd als mensen in staat zijn om zelf een bewuste tribe met elkaar in stand te houden en dat wat ze hebben geleerd ‘door-rippelen’ . Oftewel integreren in hun werk, relaties en verdere leven.