Waarom?

De enorme ontwrichting op alle niveaus komt voort uit de menselijke ervaring van disconnectie.

Heb jij je hoofd als eens gebroken over de vraag: Waarom is er zoveel shit? Verwaarlozen we onze eigen biotoop? Houden we samen systemen in stand die ons ziek maken? De kip of het ei; wat is de kern?

Wij slaan ‘m voor de eenvoud graag even plat (niet de kip). De enorme ontwrichting op alle niveaus (wereld, samenleving, organisatie en persoonlijk), komt voort uit de menselijke ervaring van disconnectie.

Disconnectie is de beleving van afgescheidenheid. Je afgescheiden voelen van jezelf, mensen, dieren, planten, spullen, wat dan ook. Ja we kunnen ons deels of zelfs volledig ‘los’ voelen van de wereld om ons heen. In feite is dat onjuist en zijn we allen één bewustzijn. Afijn, filosofische vraagstukken als deze bewaren we liever voor een persoonlijk gesprek. 

Daarom zien wij een simpele ‘oplossing’. Die bestaat uit het aanzetten van iets dat we al kennen. Het besef dat alles – de boom voor je huis, die heftige buurvrouw, je keukentafel – verweven en interafhankelijk is van elkaar. En diep van binnen wéten we hoe we samen kunnen floreren.

Wij maken bewuste tribes weer wakker in ons geheugen en brengen het terug in ons dagelijkse handelen. En geven het weer de sleutelrol in organisaties die ze toekomt.

#trivingthroughtribe #florerenkunjeleren #klaarmetcoaching #wiredfortribe #tribethemissinglink #collectivewisdom