Bondgenoten aan 't woord

Bondgenoten aan 't woord

Ervaring organisaties ’24

Deze teamdag onder begeleiding van Loes en Moniek versterkte niet alleen onze teamgeest, maar bracht ons ook dichter bij elkaar door een diepere connectie en begrip voor elkaar. 🌱

Wat jullie ‘uniek’ maakt is de diepgang. Jullie raken bijvoorbeeld de verdiepende laag bij mensen die het conflict hebben. Daardoor wordt zichtbaar dat mensen slechts ‘triggers zijn voor elkaar’, het wordt onpersoonlijker, er komt wederzijds begrip voor elkaars verleden, mensen krijgen zicht op de patronen die het conflict veroorzaken en kunnen die – in bewuste aandacht en bijzijn van collega’s – ook (deels) transformeren.

Jeroen van den Brink

Ik voel me sterker verbonden met mijn collega’s. De sessie had veel flow en met fijne opbouw. Er ontstond ruimte en openheid.

Jaro Redczus

Dames hebben een goede vibe, stralen rust en vertrouwen uit. Ik voel meer verbondenheid met mijn collega’s.

Mirjam Smit

Ervaring Tribe Tochten ’22-’24  

Ik ben op een diep niveau anders naar dingen gaan kijken. Ik ben meer tot rust gekomen. Het echt aanwezig zijn, hoe we dat in de Tribe Tocht leren, staat in vrij groot contrast met mijn normale leven. Ik voel meer zachtheid, gedragenheid en openheid. Ik toon meer m’n emoties. Ik maak makkelijker contact omdat ik minder weerstand voel op datgeen wat mij tegenhield (angst, verlegenheid). 

De tocht zit goed in elkaar.

Reijer Hendrikse

De Tocht heeft mij bij het verlangen gebracht om onze persoonlijke queeste tot uiting te brengen in de wereld. Om mijn projecten -rondom vastgoed en gebiedsontwikkeling- en mensen daaromheen te voeden met het cirkelwerk dat we hier doen.

Maurits 

De tocht heeft mij gebracht dat ik me veel meer ingebed voel, op heel veel niveaus. Het was echt heel rijk. Ik voel veel meer kracht vanuit mezelf, ben meer rechtdoorzee. Ik pak nu gewoon mijn rol.

Verder herken en erken ik mezelf beter. Het gevoel dat IK BEN en dat ik van daaruit kan werken. Dat rimpelt door in de contacten met mensen om me heen. Ik heb beter zicht op wat bij een ander hoort en wat bij mij.

Femke Lutgerink

Ik heb door de tocht mijn eigen fundament in mijn soms overweldigende gevoelswereld verstevigd en voel mij veiliger en vrijer om me te uiten. Wat er in me leeft krijgt daardoor meer bestaansrecht. En daarmee kom ik zelf ook meer tot mijn recht.

De tocht voldoet aan mijn behoefte aan kwaliteit. Kwaliteit van aandacht, zorgzaamheid voor het individu en de groep. Dat heb ik terug gezien in alles, van het inchecken tot de nazorg.

Door de veilige bedding van de tocht heb ik kunnen voelen dat we allemaal stukjes van elkaar zijn en elkaar thuis brengen. Alles mag er zijn, ook de ‘lelijke’ stukken. Dat werkt ontmaskerend. Dat jullie als facilitators ook instapten als tribe genoten is voor mij essentieel, dat maakt het echt.

Bibi Swets

Ik begon de tocht vanuit een nog vrij diep punt in mijn burn-out, met de (vooraf besproken) aarzeling of de gatherings niet te zwaar zouden zijn. Maar eigenlijk kostte het veel minder energie dan ik dacht, juist omdat je op deze dagen zo zakt en bij jezelf bent. Ik voelde me vaak veel zachter en aandachtvoller als ik uit de cirkel kwam. Dan neem je zo’n bak liefde mee naar huis.

Juist door de burn-out had ik alle ruimte voor de oefeningen en integratie, het kon allemaal dieper indalen. Parallel aan de tocht krabbelde ik op, en na afloop voelde ik dat ik een streep kon zetten onder deze tijd van inkeer, ik kan de buitenwereld weer (stapje voor stapje) aan!

Ilse

Er zijn gewoon reset knoppen ingedrukt door de Tribe Tocht. Het versterkt me in hoe ik samen wil leven en samen wil zijn met mensen. Het heeft een wezenlijk verschil gemaakt. En me echt bekrachtigd in een heleboel dingen waar ik wel zelf ideeën over had, maar die ik niet echt zelf kon doorvoelen of doorleven. Zoals de ervaring dat alles er mag zijn. Dat er een ruimte is om de dingen die in mij stromen/spelen, een uitweg te helpen vinden. Door de Tocht heb ik deze manier van samen zijn dieper kunnen laten beklijven. En dat mag nu mee in het gewone leven en dan wordt het steeds normaler om te doen. Ik ben nieuwsgierig naar de verdieping daarin. Daarom heb ik besloten om nog een tocht te gaan doen en dat voelt gewoon heel lekker, ik Ripple lekker door.

Ik ben ook heel dankbaar voor allerlei dingen die vanuit deze tribe doorrippelen, het is echt een soort nieuwe tribe die open is gegaan en waarvan ik voel : “O wat heerlijk, daar kan ik op aanhaken, dat kost geen energie want we kennen elkaar zo goed!” Het is toch een unieke fijne luxe als je gewoon bij elkaar kan zijn zonder dat het moeite kost. Dat je in de cirkel kan liggen als je wilt en kan zeggen ‘ik ben gewoon kneitermoe’, En dat raakt me. Ja, dat is thuiskomen bij elkaar en elkaar naar huis dragen.

Boudewien Notten

Als ik dit eerste jaar zou omschrijven dan is dat gewoon thuiskomen, in mezelf, met elkaar. Mijn intentie was om echt in verbinding te blijven. En daarin heb ik echt slagen gemaakt. Zo heb ik me niet lekker gevoeld op Tribe dag 4 en 5. Ik zat toen vast in een patroon. Ik had een drang om te creëren. Voorheen zou ik denken ‘‘ik heb ‘t wel weer gezien, door naar ‘t volgende’. Maar dit keer ben ik gebleven. Ik zie dat die creatiedrang een mechanisme was om de verbinding te ontwijken. Toen ik daar doorheen bewoog, voelde ik een verdieping in mezelf. Dat uit zich ook in de relatie met mijn kinderen, die nu ook veel beter is dan toen ik begon omdat ik meer aanwezig kan zijn met ze.

Het werken met groepsbewustzijn en -energie geeft mij veel inzicht in het menszijn. En ik heb echt hele mooie mensen ontmoet. Dat je mensen op zo’n manier kan ontmoeten maakt ‘t heel rijk. Het gaat bij Rippling veel minder om doen, veel meer om zijn. Vertrouwen hebben dat er vanuit dat zijn gebeurt wat er gebeurt en dat is goed. In die verdieping wil nog veel meer gaan stromen, daarom doe ik mee met de volgende Tribe Tocht. Ik ontdek dat er nog veel meer deurtjes open gaan in dit Verbonden Aarde veld. Ik ben echt dankbaar dat dit op mijn pad is gekomen.

Prachtig en krachtig veld zijn jullie (het voelt inmiddels als ‘we’) aan het creëren met Rippling!✨

Casper Jones

Wat ik bijzonder vind is het veld waarin we elkaar dragen. Hoe we met een rijkheid aan werkvormen, die door alle deelnemers ook ontstaan, als groep zoveel kunnen betekenen voor elkaar en elkaars heling. Zo’n mooi besef, dat pijn in relatie tot elkaar ontstaat en ook in relatie tot elkaar weer heelt.

Leuk om zelf ook weer deelnemer te zijn een keer. De methodieken die helend werken liggen mij heel na en kan ik zelf ook weer toepassen in mijn eigen trainingen. Het verrijkt mijn repertoire. Ik heb behoefte aan nog meer van dat, heling in een gemeenschap. Daarom doe ik graag nog een keer mee.

Ik ben dankbaar voor de reis. Dat zachte bed dat jullie neerzetten voor bondgenoten, waar echt alles welkom is, ook mijn lelijkste kanten, dat heb ik kunnen ervaren. Ik herken meer mijn gevoelige, kwetsbare kant en durf die nog meer in te brengen in de groep.

Damaris Matthijsen

Ik voel me dankbaar voor alles wat deze tocht voor mij heeft gebracht. Ik heb weinig contexten in mijn leven gehad waarin ik zo open en eerlijk kon zijn. En de cirkel nodigt je daartoe uit: je meer open te stellen en dichter bij jezelf te komen, thuis te komen. Dat is goed gelukt en ik heb echte doorbraken gemaakt. Ik heb me ongemakkelijk, schuldig, boos en verdrietig gevoeld. Ik heb mijn eigen overtuigingen over mezelf mogen onderzoeken, triggers ervaren, met andere tribe leden ermee aan de slag gaan en weer rust vinden.

Ik ben blij dat ik andere tribeleden kon leren kennen en ik ben dankbaar voor hun bijdragen aan mijn zelfacceptatie en zelfliefde. Er kunnen zijn, er te mogen zijn. Mezelf echt open te kunnen stellen is een groot cadeau aan mezelf. Ik word herinnerd aan hoeveel moois ik in mezelf heb en dat ik dat mag eren, vieren en doorgeven aan anderen.

Alexey Pristupa

Ik ben gedurende de Tribe Tocht principes die ik hier leerde gaan toepassen in mijn eigen omgeving. Ik stel me meer open, durf meer te delen met goede vrienden waardoor die vriendschappen zich verdiepen.

Ook binnen mijn organisatie waar ik oprichter ben en veel dingen spelen, heeft dat iets wezenlijks in beweging gebracht. Ik ben me ervan bewust dat de dingen die in de organisatie spelen, deels te maken hadden met mijn angst en geremdheid om kwetsbaar te durven zijn. Door mezelf meer open te stellen heeft dat veel veranderd in ons team.

Verder gaan we nu ook in cirkels werken, mede ondersteund door Esther (die onderdeel uitmaakt van het Rippling veld). Zo mooi hoe dat jullie naam Rippling ook echt wordt waargemaakt. It’s happening!

Ik heb veel dingen over mezelf geleerd in deze Tribe Tocht. Zo heb ik meer bewustzijn gekregen op mijn zelfafwijzing. En heb ervaren dat ik niks van of voor anderen hoef te fixen. Als ik voorheen bij mensen verdriet of boosheid zag, dan had ik van nature een mechanisme om dat te moeten fixen. Nu kan ik gewoon liefdevolle getuige zijn bij heftige emoties van anderen. Dat helpt me ook in mijn relatie met mijn dochter en mijn man.

Veerle

Ik voel me rustiger, krachtiger en lichter dan aan het begin van de Tribe Tocht. Hoewel de turbulentie in mijn buitenwereld is toegenomen. Ik heb een ‘innerlijk kompas-rust’. Ik kan beter bij mijn gevoel zijn en heb niet direct meer de neiging mijn gevoelens van ongemak te willen ‘oplossen’.

Ik ben er dankbaar voor dat we spiegels voor elkaar hebben kunnen zijn. Dat ik heb mogen leren staan en heb geoefend met mijn ‘NEE’ durven spreken. Ik zie dankzij deze tocht in dat we ons niet meer kunnen verlaten op beproefde concepten van ‘we hebben een leider’ en dat ‘met z’n allen samen iets samen doen’ ook een beetje zijn verleerd.’ Gelukkig mogen we dat hier in het Rippling veld opnieuw uitvinden.

Het voelt voor mij niet als een einde, maar meer als een nieuw begin.

Arthur Hol

Ervaringen gatherings ’22-’24  

Deze dag was een groot geschenk. Een hele bijzondere gathering waar mij iets iets nieuws is overkomen. Onbewust kom ik meestal om te brengen, dat bleek helemaal anders. Tot mijn eigen grootste verwondering ben ik in totale overgave geweest. Ik ervaar veel nawerking (lees Rippling effect). In mijn hartstreek en in mijn buik, daar is iets losgemaakt. Het heeft mij een grote mate van openheid en ontvankelijkheid gegeven. Wat hier gebeurt in het midden, dat voelt zo ongelooflijk waardevol, koesterend en liefdevol. Ik voel ook dat het belangrijk is voor de mensheid om weer te leren op deze manier samen te zijn.

Herman Wijffels

In het begin vond ik het spannend de cirkel in te stappen. Toen ik dat eenmaal deed ervoer ik een heel diep gevoel welkom te zijn als geheel met alles wat ik ben. Het voelt zo veilig dat ik mijn hele zijn mee durf te nemen. Het is echt een cadeau om dat te ervaren. Toen ik die avond in bed lag had ik sinds een hele lang tijd de ervaring “ik ben helemaal goed zoals ik ben.’ Normaal kan ik nog wel eens hebben ‘eerst nog dit, dan ben ik goed genoeg. Eerst nog sporten, dan..’. Nu was er diepe rust. Dat was zo mooi! Voor mij was het thuiskomen met een hoofdletter T.

Ik vond het een hele bijzondere dag, heel organisch. Als groep kijken wat leeft er is heel anders dan een rijtje afgaan of oefeningen doen. In deze setting voelde ik dat er geen enkele druk was van presteren. Al had ik de hele dag op een matje gelegen, dan was het goed geweest. Bij andere trainingen of opleidingen dan is het toch een protocol afwerken. Je mag helemaal zijn, daar is ruimte voor, dat is absoluut iets nieuws.

Liselotte Jones

Wat mooi je menselijkheid met elkaar te delen als iedereen de verantwoordelijkheid pakt over zichzelf. Dan kan je de grootsheid zijn die je bent. Dat is hoe ik de hele dag heb ervaren.

De kracht van jezelf inbrengen is zo mooi en waardevol. Omdat ik al die stukjes in mezelf herken. We are all walking each other home. Dat is wat we aan het doen zijn. Met alles erop en eraan. Alles. Alles.

Wat is het toch heerlijk om nieuwe mensen te leren kennen op deze manier. Daar krijg ik energie van en word ik gelukkig van, verbinding vanuit deze diepte. Het is gewoon het leven, om elkaar op deze wijze te ontmoeten. Dat zorgt er ook voor dat ik, in de dagen die erop volgden, vanuit dat plekje dat zo gevoed is, ook anderen weer benader. Het Ripple effect…

De combinatie tussen stevig de leiding nemen en een groep vormen waarin jullie ook meedoen vind ik een hele goede formule. Goed dat jullie vertellen hoe de opbouw van de cirkels in elkaar zit en hoe jullie het groepsproces leiden. Dat vind ik heel vruchtbaar voor groei op allerlei lagen.

Bibi Swets

Deze dag heeft veel voor mij betekend, ik heb me in mezelf verankerd, dat heeft mij heel veel stevigheid gegeven. Zonder dat had ik ook gedaan wat ik nu doe, maar dan was ik veel wiebeliger, onzekerder geweest. Nu heb ik veel meer vertrouwen in mezelf, ik weet wie ik ben en wat ik te doen heb.

Iris Siemons

Wat ik uit de gathering haal is de kracht van gemeenschap. We werden door de groep gedragen. Eigenlijk zijn we als maatschappij echt niet goed bezig. Ik voel me niet meer goed passen in deze individualistische samenleving. Je hebt weinig nodig als je een groep hebt die echt om je geeft.

Niek Emmen

Wat een schoonheid om op zo’n intieme manier te verbinden, zonder de gebruikelijke aanvliegroutes van het sociale verkeer. Een verademing! Zo mooi hoe de vorm dienend is. Er was bedding die zorgde dat ik me over kon geven. De ruimte, de mensen, de aandacht, zorgvuldigheid. De ontmoetingen raken mij. Ik geniet van hier zijn.

Wat weten we nou eigenlijk van elkaar? En toch heb ik de ervaring dat we elkaar volledig gezien hebben. En dat sluit weer aan bij: Je hoeft dus helemaal niks. Ik ben helemaal in het nu, er is geen mind.  Het kan allemaal overboord. Dank. Namaste.

Leontien Dekker

Mooi dat ik dankzij de interessante (in dit geval, werkgerelateerde) casussen zag hoe jullie methode van spaceholding werkt. Voor mij is het echt een aanvulling op wat ik ken. De groepswijsheid wordt aangezet. Je wordt samen één. Je weet (intuïtief) wat je moet doen, kunt bijdragen. Die bewuste stappen daarin, door jullie benoemd en daardoor voor mij zichtbaar en werkbaar. Dus enerzijds mee in het proces, in de flow en anderzijds bewust, als helikopter, van wat er gebeurt. Ik maakte daardoor meteen bruggetjes met m’n eigen situatie, persoonlijk en werkgerelateerd en vond tools, en wijsheid om al meteen toe te passen. Het heerlijke eten en het zachte, warme samenzijn in de avond maakte de dag voor mij helemaal rond.

Femke Lutgerink

Fijn om met mensen te zijn die allen al een reis hebben afgelegd. Dan heb je samen gelijk een stevige basis en een gedragenheid. Ik heb voor mezelf ook echt weer een stap gemaakt in het loslaten van de identiteit van succes en hard werken. Wat ik opmerkelijk vond is hoe snel er een veld van liefde was, de kracht van dat veld was voor mij heel voelbaar en ervaarbaar. En dat draagt weer bij aan het bredere veld dat we met gelijkgestemde pioniers aan het creëren zijn.

Roland Slot

Wat een bijzondere dag! Zoveel liefde. Ik ben ongelooflijk onder de indruk. Van jullie, de plek, de mensen, het eten. Heel cool dat ik helemaal onbekend over het programma van Rippling was, dat ik niemand kende en dat jullie in zo’n korte termijn zo’n veilige omgeving kunnen creëren. In een mum van tijd ervaarde ik overgave bij iedereen. Echt een compliment.

Op het einde van de dag werd me gevraagd of ik ‘rond’ ben. Ik ben nog nooit zo snel rond geweest geloof ik! Tribe, wat een mooie beweging…alles zit erin, echt alles.

Barbara Kok

Ik heb een verwond deel in mezelf weer kunnen ontmoeten. Dat ging over mijn onzekerheid bij het innemen van mijn plek binnen een sociale context. Ik heb daar tientallen jaren tegenaan gehikt. En hier stond ik er in tien minuten middenin, dat was niet alleen super spannend, maar uiteindelijk ook onontkoombaar om de confrontatie hiermee een keer aan te gaan. Ik voel met bevrijd en heel na deze ervaring in een veilig krachtveld van Bewuste Tribe. Dat was binnen de context van individuele psychotherapie niet mogelijk geweest.

Pieter van Vliet

Ik voel me compleet, vervuld, gezien, dankbaar, liefdevoel en ik ben verbaasd hoeveel er kan gebeuren in zo’n korte tijd. In zo’n korte tijdspanne zoveel energieën, zo’n groot wonder. Dankjewel allemaal. Wonderlijk dat er zoveel kan gebeuren dat helpend en helend is voor iedereen in de groep, ook als je niet in het midden van de cirkel staat.

Pieter Gautier

Het was fijn om even niet in de lead te zijn, er zelf in te mogen opgaan. Dat heeft me goed gedaan. Ik resoneer sterk op het woord tribe. Ik voel ook echt een diep verlangen om in de bedding van een tribe verder te groeien en te ontdekken; zowel in werken als wonen.

Wineke van Doezelaar

Ik heb weer ervaren dat het vertrouwen op de collectieve intelligentie een uitkomst geeft die dienend is, voor mijn eigen proces. Ik hoefde niks in te houden en het voelde allemaal natuurlijk en veilig. De energie is helend en dragend. Ik werd me er echt gewaar van dat ik teveel alleen doe. De deelnemers vertegenwoordigen een divers pluimage met wel allemaal dezelfde grondhouding. Die diversiteit vind ik heel prettig. Ik ging lichter naar huis. Het gaf me vertrouwen wat er in zo’n tribe gebeurt.

Job van Amerom

De dag was doordrenkt van mooie momenten. We waren in waarheid samen. Zo is het bedoeld. Het is heel erg thuiskomen in hoe ik ‘t wens om contact te hebben met mijn medemens. In een veld dat ik wel ken, maar niet dagelijks tegenkom. Waarom gaan we niet zo dagelijks met elkaar om? Waarom is dit niet universeel?

Caroline Thijs

Echt verbazingwekkend hoe snel de veiligheid en openheid er was, en dat met mensen die ik nog niet kende. Wat ik voel is dat jullie voorlopen in het echt dieper verankeren van een verbonden manier van mens zijn.

Christian Dietzel

Met wildvreemden zo snel thuis kunnen komen, dat is echt bijzonder. De kwetsbaarheid van iedereen is zo ontroerend. Het geeft heel veel kracht en rust de verbinding met anderen zo te voelen. Ook omdat je elkaar ontmoet in de dingen waar je als voorhoeder tegenaan loopt, in mijn geval ook de uitputtingsslag.

Anne-Marie Pronk

Echt een cadeau. Ik voel me verwend, wat een lichtheid, wat een feestje. Echt voor mezelf. In feite waren we gewoon allemaal jongetjes en meisjes die elkaar lief hebben vandaag.

Frans Douw

Ik voel voor ‘t eerst in een cirkel dat iedereen echt helemaal z’n plek heeft ingenomen, dat iedereen gezien is en dat er niemand een beetje buiten de boot valt. Deze cirkel zelf is echt rond. Wauw dat dit met een groep grotendeels nieuwe mensen ontstaat. Ik ben heel blij.

Matthijs van Dalen

Het raakt zo aan de essentie van wat er nodig is. We gaan gewoon een dag lang een veld creëren waarin we diep contact maken met onszelf, elkaar en met wat het leven van ons vraagt. Al het andere ontstaat daaruit. Ik vind het machtig mooi hoe jullie de weg laten ontvouwen.

Raymundo Resink

Het normaliseren van het uitspreken van behoeftes naar elkaar, daar hunker ik naar. Het samen zitten om universele levensbehoeftes te vervullen scheelt heel wat therapiesessies, ruzies en frustraties in gezinnen. Ik voel me heel sterk verwant tot het gedachtengoed van Rippling. Dit zou het nieuwe normaal mogen worden. Ik wil zo leven met mensen. Elke dag.

Lilly Indra

Mooie magie, plop, daar gebeurt iets en daar gebeurt iets. Ik neem het allemaal op in mijn systeem, daar krijg ik een warm gevoel van. Ik zie dingen in anderen die nieuwe kanten in mezelf openen.

Egon de Bruin

Dit was de leukste kookklus ooit, door de samenwerking met jullie en het onderdeel zijn van dit veld dat we vandaag samen creëerden.

Flora Inghels

Ervaringen cirkels ’18-’20    

De tribe geeft mij een krachtige herinnering dat hoe beter ik iemand ken/kan voelen, hoe meer van de oordelen wegvallen en hoe meer de waardering groeit. De kwetsbaarheid en lieflijkheid die bij ieder onder de buitenlaag zit wordt meer voelbaar. En ik weet nu dat alles wat ik buiten mij zie, ook in mij zit; een reflectie en/of projectie is, hoe graag ik het ook bij de ander leg, het zit in mij.

Fons

Ik ben getroffen door de echtheid, openheid en diepte van de tribe. In veel groepen ervaar ik toch ook nog die sociale wenselijkheidslaag, iets, al is het maar subtiel, dat er tussen blijft zitten. Het is voor mij niet zo’n natuurlijk gegeven om mezelf te laten zien en anderen echt te mogen ontmoeten in groepsverband. Ik heb door mezelf te delen en laten zien, iets kunnen helen in mezelf. Mezelf IN de wereld geplaatst, delen die ik uit het contact had gehouden weer in het licht gebracht. Ik voel wel dat ik iets van een nieuw fundament heb kunnen leggen voor ‘het nieuwe leven’.

Hannah

Ik ben minder makkelijk en meegaand voor mijn omgeving maar het voelt wel beter, eerlijker. Ik kan lastige situatie beter onder ogen zien. Ik heb op mijn werk uitgesproken wat mijn behoeftes en mijn grenzen zijn. Daar kon helemaal niets mee gedaan worden en daarom heb ik mijn baan na een intens eerlijk gesprek opgezegd. Het voelde fantastisch. Daarna werd ik onmiddellijk beloond met ander werk uit onverwachte hoek, dat veel beter bij me past. Dit geeft me vrijheid.

Vera

Ik hou meer van wie ik ben in alle vormen. Accepteer mijzelf meer en denk oprecht dat ik een leuk mens ben. Dat was eerst veel minder. Ik durf daarom ook vaker nee te zeggen of werk iets minder hard om iets te bewijzen, omdat ik erop vertrouw dat het toch wel goed gaat komen.

Kirsten

Ik heb mezelf beter leren kennen. Het voelt als een opstapje naar een authentieker leven. Ik voel me een rijker mens. Niet alleen rijker aan ervaringen, maar een soort integrale rijkdom. Dat ik ergens besef dat hetgene wat ik heb meegemaakt, lang en diep kan doorwerken. Dat ik mijn hele leven hier iets aan heb. Ik heb mezelf volwassener zien worden.

Lisa

Ik ben meer aanwezig in mijn lichaam en ik herken triggers. Voorheen ging ik eraan kapot. Ik werd intens boos of verdrietig, terwijl ik me niet altijd bewust was van hoe dat nou kwam. Nu herken ik een trigger direct, ik merk ‘m op en ik blijf erbij en ik verwerk het. Er wordt geen spanning meer in mijn lichaam opgeslagen en als wel, dan ben ik me ervan bewust.

Esther

Ik blijf het bijzonder vinden, ook al voelt het steeds natuurlijker: hoe snel we als groep —voorbij wie we denken te zijn of vinden dat we moeten zijn— komen tot onszelf en elkaar zien. Het is belangrijk dat dit gebeurt, en ik ben geïnspireerd door de sfeer en begeleiding die het Rippling-team neerzet om dit mogelijk te maken. Dank jullie wel.

Mundo

De tribe heeft bijgedragen aan een shift in mijn leven, naar meer bewustzijn van mezelf, mijn lichaam, hoe ik me relateer aan anderen, mijn grenzen en hoe deze te communiceren.

Kobus

De absurditeit van een avond vol leven. Ik had nog nooit gehoord van Rippling. Het was een knettergekke avond. Ik voelde me thuis. Ik ben als mens een centimeter gegroeid.

Stefan

Een fantastische avond was het! Wat een prachtige spiegels waren we voor elkaar. Ik heb een grote stap gemaakt in mijn ontwikkeling.

Loes

Ik kan allerlei redenen bedenken waarom ik hier niet zou willen zijn. Maar ik ben blij dat ik eens grondig heb kunnen oefenen met de weerstand. Het heeft een diepte die ik niet had verwacht.

Arthur

Ik heb al lang het gevoel dat een betere wereld gaat over anders omgaan met onszelf en elkaar. Na een aantal Avonden vol leven dacht ik: ‘Dit is wat de wereld nodig heeft’.

Trudy

Dit voelt als een oeractiviteit die we zijn kwijtgeraakt en zo nodig is.

Aukje

Hoopvol. Dat mensen zo samen kunnen zijn in een wereld waar zo veel gaande is.

Femke

Ik voel me heel veel lichter. En ik voel de pijn in mijn schouders niet meer en dat is geweldig!

Maartje

Het vuur wordt weer wakker in mij.

Adil