Bewuste Tribe

Bewuste Tribes

We bestaan bij de gratie van relatie

Wie zich langdurig veilig, verbonden en gevoed voelt in relatie tot medemensen ontketent de ware collectieve liefdeskracht van de mensheid.

 

Bewuste Tribe

Het woord ‘tribe’ of stam kennen we van op basis van bloed, taal en land samenlevende volkeren. Rippling duidt met het begrip Bewuste Tribe niet op een samenleefvorm an sich noch verlangen we naar een geromantiseerd primitief samenleven in de wildernis 😉

Bewuste Tribe (de; m; meervoud: bewuste tribes; concept van Rippling)

Een groep mensen die er bewust voor kiest om samen een cultuur van universeel mens zijn te (leren) belichamen.

Universeel mens zijn

Rippling nodigt dus uit om te (her)ontdekken wat de wonderlijke kracht van universeel samen mens zijn is. Kort gezegd te leren wat ‘gezond samen’ is. Het gaat om twee lagen:

Je eigen stralende heelheid ontdekken binnen de bedding van liefdevolle medemensen.

Je als los mens in een overstijgend stamveld gedragen voelen om de Verbonden Aarde vanuit binnenuit manifest te maken.

De ervaring van ‘gezond samen’ zoals Rippling die creëert is voor veel mensen nieuw of zeldzaam. Deze universele mens zijn cultuur vormt de vruchtbare bodem voor het inrichten van een verbonden samenleving.

 

Zoals in de cirkel, zo in de samenleving

Het samenkomen in cirkel is ons voertuig om de Bewuste Tribe vorming te ervaren, te doorleven en door te geven. Het fysiek bij elkaar komen van mensen in een cirkel is zo oud als de mensheid zelf. De ronde opstelling waarbij ieder een gelijke afstand heeft tot een ‘gedeeld midden’ brengt iets wezenlijks. Het creëert een versterkt veld.

De cirkel is een tijdelijke mini samenleving. Een tijdreis naar een andere nieuwe werkelijkheid. Als het verbonden samen zijn ons hier ‘lukt’, dan kan het ook daarbuiten. ‘Zoals in de cirkel, zo in het leven.’

Het belichamen van een Bewuste Tribe cultuur beïnvloedt uiteindelijk alle aspecten van ons leven. Hoe we communiceren, eten, kinderen begeleiden, ontmoeten, relateren, feestdagen vieren, wonen, liefhebben, conflicten aangaan, vrijen, rouwen, zorg dragen, consumeren, geld uitgeven en zelfs hoe we sterven.

Gedragenheid, gedragenheid, gedragenheid

Wat is het om hier en nu mens te zijn met al je shit en je schoonheid?

Wat zijn we onderweg aan wijsheid kwijtgeraakt en zijn we nu aan het hervinden?

Hoe kunnen we met een moedig open hart op aarde aanwezig zijn nu zoveel wankelt?

Hoe maken we elkaar wakker om te opereren als een florerend ecosysteem?
Wat helpt om nog meer samen te vallen met het Verbonden Aarde Veld?

Rippling haar Bewuste Tribe werk ontwaakt in jou van een oerweten van diepe onvoorwaardelijke gedragenheid voorbij alles wat je kent.

 Gedeeld midden van ons cirkelwerk

Bewuste Tribe cirkelwerk heeft als gedeeld midden, als focus, om ieders eigen heelheid te versterken. Daarmee bedoelen we: de voor ieder herkenbare, aanraakbare, rauwe, naakte, breekbare en bloedmooie kanten van jouw volle mens zijn. Dan ontdek ik dat ik jou ben en jij mij. Dat vraagt overgave.

Thuiskomen. Op een diep niveau thuiskomen bij jezelf en elkaar in een verbonden bedding van gelijkgestemde hart-open mensen.

Alignment met het Verbonden Aarde Veld. Het veld beter leren begrijpen, activeren en inzetten vanuit oneindig potentieel. Ontdekken hoe Bewuste Tribe voor jou van waarde kan zijn en hoe je het kunt integreren in je verdere leven en werkveld.

Overgave. Vertrouwen in wat er wil ontstaan als spin-off van de tribe tocht en vanuit activatie van het Verbonden Aarde Veld. Creaties, nieuwe cirkels, samenwerkingen, tribe kampeerweekenden met onze gezinnen, verbindingen voor het leven… laat je verrassen.

We begeleiden mensen om vanuit de bekende ervaring van afgescheidenheid toe te bewegen naar een gevoel van eenheid. Eenheid in de aardse werkelijkheid gaat samen met het besef dat je een op zichzelf staand mens met een ego/ik en een lichaam bent. Vanuit het besef van eenheid bewegen we naar belichaming van heelheid op aarde.

Bondgenoten aan ‘t woord  

Ik heb weinig contexten in mijn leven gehad waarin ik zo open en eerlijk kon zijn. Er helemaal te mogen zijn en  mezelf echt open te kunnen stellen is een groot cadeau aan mezelf. Ik word herinnerd aan hoeveel moois ik in mezelf heb en dat ik dat mag eren, vieren en doorgeven aan anderen.

Alexey Pristupa

Ik voel me rustiger, krachtiger en lichter dan aan het begin van de Tribe Tocht. Ik heb een ‘innerlijk kompas-rust’. Ik kan beter bij mijn gevoel zijn en voel minder neiging mijn gevoelens van ongemak ‘op te lossen’.

Arthur Hol

Ik ben principes die ik in de tocht leerde gaan toepassen in mijn eigen omgeving. Ook binnen mijn organisatie waar ik oprichter ben en veel dingen spelen, heeft dat iets wezenlijks in beweging gebracht. Zo mooi hoe jullie naam Rippling ook echt wordt waargemaakt. It’s happening!

Veerle