Thriving Through Tribe

Verenigd veld

Samen dragen we
deze toorts
een verenigd veld
waarin lijden en leiderschap
ons terug leiden
naar tribe zijn
tribe-schap
wat een opgegraven
schat

Het momentum om een verbonden Nederland te bouwen vanuit bondgenootschappen is nu.
Ripple je mee?

We leggen een nieuw fundament in Nederland

Rippling wil met het Bewuste Tribe ervaringsgoed een nieuw fundament leggen in Nederland voor een verbonden manier van samenleven.

Terug naar onze natuurlijke staat van samen mens zijn

Wie zich langdurig veilig, verbonden en gevoed voelt in relatie tot medemensen ontketent de ware collectieve liefdeskracht van de mensheid. Alleen door het herontdekken van een diepe gelijkwaardige gedragenheid komen we tot handelen vanuit eenheidsbewustzijn. Wij noemen dat Bewuste Tribe.

Wat we nog niet kennen en toch herkennen

We mogen leren voluit onze waarheid te spreken. We mogen ons gedragen voelen. We mogen diep zakken. We mogen de strijdbijl begraven. We mogen toegeven aan de moeheid. We mogen klein zijn. We mogen het laten vallen. We mogen ons overgeven. We mogen onze grootsheid leven. We mogen het samen doen met gelijkgestemde bondgenoten. We mogen ons weer herinneren dat we bedraad zijn om te leven in tribe verband.

Vanuit bonds of affection
naar bonds of action

In onze visie bewegen we voorbij leiderschap richting cirkelschap en bondgenootschap. We bewegen weg van duurzaamheidsfanatisme richting alomvattende zelfliefde. We bewegen voorbij het redden van de Moeder Aarde en de Mensheid, richting het herinneren hoe verbonden we in wezen zijn.

Vanuit bondgenootschappen gebaseerd op affectie, ontstaan er pas echt stevige bondgenootschappen gebaseerd op dienende actie.

Voel jij je een bondgenoot? 

Gaat jouw vuur hiervan aan? We ontmoeten je graag!

Verenigd Veld

Samen dragen we
deze toorts
een verenigd veld
waarin lijden en leiderschap
ons terug leiden 
naar tribe zijn
tribe-schap
wat een opgegraven
schat

Het momentum om een verbonden Nederland te bouwen vanuit bondgenootschappen is nu.
Ripple je mee?

We leggen een nieuw fundament in Nederland

Rippling wil met het Bewuste Tribe ervaringsgoed een nieuw fundament leggen in Nederland voor een verbonden manier van samenleven.

 

Terug naar onze natuurlijke staat van samen mens zijn

Wie zich langdurig veilig, verbonden en gevoed voelt in relatie tot medemensen ontketent de ware collectieve liefdeskracht van de mensheid. Alleen door het herontdekken van een diepe gelijkwaardige gedragenheid komen we tot handelen vanuit eenheidsbewustzijn. Wij noemen dat Bewuste Tribe.

Wat we nog niet kennen en toch herkennen

We mogen leren voluit onze waarheid te spreken. We mogen ons gedragen voelen. We mogen diep zakken. We mogen de strijdbijl begraven. We mogen toegeven aan de moeheid. We mogen klein zijn. We mogen het laten vallen. We mogen ons overgeven. We mogen onze grootsheid leven. We mogen het samen doen met gelijkgestemde bondgenoten. We mogen ons weer herinneren dat we bedraad zijn om te leven in tribe verband.

Vanuit bonden van affectie naar bonden van actie

In onze visie bewegen we voorbij leiderschap richting cirkelschap en bondgenootschap. We bewegen weg van duurzaamheidsfanatisme richting alomvattende zelfliefde. We bewegen voorbij het redden van de Moeder Aarde en de Mensheid, richting het herinneren hoe verbonden we in wezen zijn.

Vanuit bondgenootschappen gebaseerd op affectie, ontstaan er pas echt stevige bondgenootschappen gebaseerd op dienende actie.

 

Voel jij je een bondgenoot? 

Gaat jouw vuur hiervan aan? We ontmoeten je graag!

De mensen achter Rippling

Rippling is opgericht door Loes Berkhout en Moniek Zegers. Twee gepassioneerde ex-wereldverbeteraars die beseften dat geestdrift je razendsnel kan opbranden. En doen vereenzamen in een ontwrichte wereld. Zoveel goede initiatieven en lieve mensen om ons heen. Toch hadden we het gevoel er alleen voor te staan. We keken elkaar helder in de ogen. En startte in 2018 de eerste bewuste tribe.

Deelnemers van Rippling tribes

Dit is een cirkel met een bed, hier hoef ik geen ‘voorhoeder’ te zijn. Ik breng mijn volledige mens zijn in, mijn mooie en mijn lelijke kanten. Ik vind mezelf weer opnieuw uit als mens en kan experimenteren in een dragende cirkel van mensen die niet weg gaan als het echt spannend wordt. Ik kan bijna niet geloven dat dat echt waar is. Moniek en Loes zijn geweldige hosts voor dit proces, ik ben dankbaar dat ze mij hiervoor gevraagd hebben.

Damaris Matthijsen

Deze dag was een groot geschenk. Een hele bijzondere gathering waar mij iets iets nieuws is overkomen. Onbewust kom ik meestal om te brengen, dat bleek helemaal anders. Tot mijn eigen grootste verwondering ben ik in totale overgave geweest. Ik ervaar veel nawerking (lees Rippling effect). In mijn hartstreek en in mijn buik, daar is iets losgemaakt. Het heeft mij een grote mate van openheid en ontvankelijkheid gegeven. Wat hier gebeurt in het midden, dat voelt zo ongelooflijk waardevol, koesterend en liefdevol. Ik voel ook dat het belangrijk is voor de mensheid om weer te leren op deze manier samen te zijn.

Herman Wijffels 

Zo snel zoveel openheid. Een sfeer van…ik weet het niet, gewoon heel bijzonder.
Ik ervaar super synchroniciteit in mijn leven. Het samen zijn in tribe, met elkaar in het veld van alle mogelijkheden vind ik heel ondersteunend, helpend in mijn leven. En het geeft vertrouwen dat we daar ook naartoe gaan als wereld. Fijn dat we het komende half jaar elkaar blijven ontmoeten op deze manier. Ik heb zo’n verlangen om te blijven als het moeilijk wordt, daar doorheen te mogen bewegen met elkaar. Ik kom er nu achter hoe belangrijk dat voor me is. Ik ga na dit eerste weekend al met staven goud naar huis.

Boudewien van Notten