Bron

Van alleen-leving,

naar gezond-samen-leving

Verbonden Aarde Veld

Het Verbonden Aarde Veld ligt klaar. Onder de huidige chaos en ontwrichting wordt deze blauwdruk van een liefdevolle, logische, samen-leving voor steeds meer mensen voelbaar. Wij zien deze ontwakende mensen als sterren die hun licht ten volste mogen uitstralen om de transformatie voor het grotere geheel mogelijk te maken. Rippling heeft als roep om het Verbonden Aarde Veld te versterken door deze hartsverbonden mensen samen te laten vallen met dat Veld.

Het Ripple effect

De naam Rippling verwijst naar het effect van één steentje in het water dat een veld van rimpelingen veroorzaakt. Ons Ripple effect klonk in 2018 zo: dat het individu dankzij tribe bewustzijn steeds meer gedragen liefdeskracht uitstraalt in haar eigen omgeving met een aanstekelijk effect. Ons verhaal heeft zich over de jaren verdiept en we ontdekten een wederkerig Ripple effect.

Hoe meer je radicaal liefdevol samenleeft, hoe meer je samenvalt met het Verbonden Aarde Veld en hoe sterker het veld wordt.
Hoe sterker het veld wordt, hoe meer mensen zich gedragen voelen om radicaal liefdevol samen te leven.

en zo

creëren we

steeds krachtigere rimpelingen

Verbonden samenleving

We erkennen de dramatisch ontwrichte staat waarin de aarde en onze Nederlandse samenleving is. Rippling haar focus ligt echter niet op mensen veranderen of de aarde redden. De focus ligt op het wakker maken van wat wij als mensheid intuïtief weten dat juist, logisch en zuiver is. Samenkomen in een bewuste tribe cultuur is een directe route naar onze natuurlijke verbonden staat van mens zijn. We hebben de verbondenheid met medemensen nodig, om te komen tot alomvattende verbondenheid met Al Wat Leeft. Het steeds verder verstevigende veld is een ondersteunend fundament voor de uitwerking in de praktische wereld van de vorm. Hoe we de samenleving inrichten en omgaan met geld, eigendom, waarde, grond, werk, zorg, wonen.

Door in het bewuste tribe veld te stappen wordt ons oeroude samenleef bewustzijn verder geactiveerd en daarmee het Verbonden Aarde netwerk. Hoe meer mensen die hartsverbonden werkelijkheid activeren in zichzelf en vanuit daar gaan handelen, hoe makkelijker die verbonden samenleving werkelijkheid wordt. Zo zorgen we voor een gedragen overgang van de oude wereld gebaseerd op afgescheidenheid naar een nieuwe wereld gebaseerd op heelheid. En voorkomen we een wereldwijde collapse.

 

Werkwijze

Het verbonden aarde veld versterken wij in de vorm concreet op twee manieren, namelijk als:

 

…een school voor Bewuste Tribe Cirkelwerk 

Hier werken we aan de binnenkant. Rippling dompelt mensen onder in haar Bewuste Tribe cultuur via cirkelwerk. We faciliteren losse Tribe Gatherings en een opleiding de Tribe Tocht. Dit is de innerlijke transformatie kant, simpelweg de binnenkant. De Bewuste Tribe cultuur wordt geactiveerd en via cirkelgenoten doorgegeven in ieders levens en netwerken. Mensen krijgen een langdurige imprint van stambewustzijn en ervaren de magie van collectieve intelligentie in de Tribe Tocht opleiding. Door de diepere belichaming wordt de Bewuste Tribe cultuur van nature doorgegeven daar waar het de bedoeling is. 

  …een krachtbron voor
Verbonden Aarde Bondgenoten

Hier werken we aan de buitenkant. Rippling faciliteert dat mensen in het veld tot dialoog en creatie komen rondom kernthema’s die passen bij dit transformatietijdperk. De centrale vraag is: Hoe kunnen we de Verbonden Aarde vormgeven? Onderwerpen zijn bijvoorbeeld : wonen, opgroeien, waarde/geld, volgen en leiden. Dit is de praktijk en samenlevingskant, simpelweg de buitenkant. Maar altijd belicht van binnenuit. We wensen dat elke bondgenoot diepe gezamenlijke gedragenheid voelt vanuit het krachtige Verbonden Aarde veld en diens plek kan innemen. De ervaring van Bewuste Tribe en het besef bondgenoten te zijn, vormen een krachtige basis voor verder samenkomen en samenwerkingen. Moeiteloosheid en Magie zijn sleutelwoorden hierin. 

Bondgenoten aan ‘t woord  

Wat ik voel is dat jullie voorlopen in het echt dieper verankeren van een verbonden manier van mens zijn.

Christian Dietzel

Ik voel voor ‘t eerst in een cirkel dat iedereen echt helemaal z’n plek heeft ingenomen, dat iedereen gezien is en dat er niemand een beetje buiten de boot valt. Deze cirkel zelf is echt rond. Wauw dat dit met een groep grotendeels nieuwe mensen ontstaat.

Matthijs van Dalen

Het was fijn om even niet in de lead te zijn, er zelf in te mogen opgaan. Dat heeft me goed gedaan. Ik voel een diep verlangen om in de bedding van een tribe verder te groeien en te ontdekken.

Wineke van Doezelaar

Het raakt zo aan de essentie van wat er nodig is. We gaan gewoon een dag lang een veld creëren waarin we diep contact maken met onszelf, elkaar en met wat het leven van ons vraagt. Al het andere ontstaat daaruit. 

Raymundo Resink