Rippling update oktober 2021

Rippelt Rippling nog?

Sinds de start van de eerste lockdown in de lente van 2020 hebben jullie geen nieuwsbrief meer ontvangen. Tijd voor een belangrijke update.

Nu het weer kan en mag krijgen we vragen van mensen of we weer Avonden Vol Leven, communitydagen of andere cirkels gaan organiseren. Het korte antwoord is ‘nee, voorlopig niet’, althans niet voor individuen.

Wat maakt dat iets waar zoveel behoefte aan is en best wel goed liep op dit moment niet verder gaat? Om dat te kunnen beantwoorden neem we jullie graag eerst mee terug in de tijd. Want Rippling heeft een flinke interne reis afgelegd.

loes-egon-Jannah | Rippling

Wat eraan vooraf ging

Eind 2017 had Moniek een ideetje dat ze toen ‘groeigroepen’ noemde. Begin 2018 kruisten de wegen van Wieger, Loes en Moniek elkaar en gingen ze een avontuur met elkaar aan om een gedeelde droom te manifesteren. Met z’n drietjes vormden zij de eerste Rippling cirkel.

In de jaren die daarop volgen werd Rippling een heuse organisatie en breiden de cirkels en het Rippling veld zich uit. Tien bewustzijnwerkers maakten met elkaar een intensieve innerlijke reis en brachten elkaar thuis. Vanuit die magische ervaring en als onderdeel van de Rippling Spaceholdersopleiding faciliteerden zij Avonden vol Leven in Amsterdam, Utrecht, Arnhem en Deventer. Daarnaast organiseerden we een jaarcirkel en Communitydagen voor alle bewustzijnswerkers in Nederland. In dit alles werden zij in de organisatorische zaken ondersteund door een aantal waarmakers. En zo rippelde Rippling steeds verder.

Tegelijkertijd vroeg het ook veel van alle betrokkenen om dit allemaal – voornamelijk vrijwillig – draaiende te houden. De oorspronkelijke wens was daarom toe te groeien naar een gezonde financiële organisatie, zodat de draagkracht en -last in balans konden blijven. In de praktijk bleek dat nog niet zo eenvoudig. Op de ingeslagen weg doorgaan bleek niet haalbaar, maar we kwamen ook niet tot een gedragen alternatieve bedding. Er ontstond verwarring en chaos. We zitten in een ‘rebirth’ klonk er begin 2020. Vlak daarna trof Corona Nederland hard. Er werden enkele online connectie cirkels georganiseerd en niet veel later legden we onze activiteiten naar buiten toe stil.

egon - fons - moniek | Rippling

Van verwarring naar hergeboorte naar afscheid

In een verlangen om samen tot een gedeelde, gedragen hernieuwde bedding te komen heeft iedereen, inclusief Loes en Moniek als oprichters, in de zomer 2020 zijn/haar (holocratische) rollen afgelegd. Dit was een gedurfd experiment dat, in onze ogen, tot meer verwarring en stuurloosheid leidde. De meningen liepen uiteen van: dit is een creatieve stilte tot we zijn een uit elkaar gevallen club zonder energiek midden. Er was geen eenduidig beeld meer over waartoe Rippling op aarde was. Wilden we met name een voedende community zijn of een professionele organisatie met een overstijgende purpose of een combinatie van die twee?

Er werden een aantal systemische disbalansen zichtbaar die ten grondslag lagen aan dit chaotische proces waar we samen in beland waren. We zijn blij dat dit aan het licht kwam juist door het heldere bewustzijn en de intelligentie van de groep. Lastig en super leerzaam, daarom delen we graag onze leringen.

Verwarring rond autoriteit

Een van die disbalansen gaat over de verwarring in nieuwetijdse organisaties als Rippling rond autoriteit. Formele autoriteit kan verstikkend zijn en past niet meer bij deze tijd. Dat is echter wat anders dan creatieve autoriteit als een leidende kracht en de bron van de passie in een organisatie. Wanneer dit onderscheid niet wordt erkend en de creatieve autoriteit van sommige mensen geen ruimte krijgt, kan de energie niet vrij stromen en lekt er energie weg. Bovendien zorgt het voor een ongezonde balans tussen leiden en volgen. In een gezonde samensturende organisatie is iedereen een leider en een volger, ieder leidt binnen zijn eigen creatieve autoriteit en volgt anderen in hun creatieve autoriteit. Dat wordt helder uiteen gezet in het volgende artikel

Disbalans mannelijke en vrouwelijke energie

Een andere disbalans ging over het evenwicht tussen vrouwelijke en mannelijke energie. Er was een flinke oververtegenwoordiging van vrouwelijke energie in de zin van behoefte om te ‘laten ontstaan’ en organisch samen zijn. Inmiddels hebben wij ervaren dat er meer mannelijke energie nodig is ten behoeve van bedding, discipline en structuur. Het gaat overigens over een balans in de mannelijke en vrouwelijke energie en niet perse over de verhouding man-vrouw.

 

 

Na deze belangrijke inzichten voelde Moniek de behoefte om af te ronden wat er is geweest. Om zo ruimte te maken voor een mogelijke nieuwe frisse start, voortbouwend op alle rijke ervaringen en inzichten van de afgelopen jaren.

Dat stuitte logischerwijs op onbegrip, Moniek had immers haar rol ook in het midden gelegd en wilde Rippling toch weer naar zich toetrekken. Toch voelde het voor haar zo duidelijk als de juiste weg, dat ze daarvoor is gaan staan en de confrontatie is aangegaan.

Dit hele proces van meer dan een jaar was soms confronterend, energievretend en tegelijk prachtig, rijk en authentiek. Het is bewonderenswaardig hoe iedereen zich welkom is blijven voelen en in verbinding afscheid heeft kunnen nemen van dat wat samen was opgebouwd. Wat overblijft zijn de ‘bonds of affection’ tussen allemaal mooie mensen die elkaar verder hebben gebracht en die een diepe verbondenheid voelen met elkaar.

In de afgelopen lente, zo’n 3,5 jaar na het eerste Rippling zaadje, hebben we ritueel afscheid genomen van de Rippling die we samen hadden opgebouwd. Met een hele bak steentjes namen we het pontje tussen Driel en Oosterbeek. Karin, Moniek en Loes maakten rimpelingen in het water met elk steentje dat we aan het water gaven. Dat voelde uiteindelijk gelukkig voor alle betrokkenen kloppend en bevrijdend.

Disclaimer. Deze toelichting die door onszelf (Moniek en Loes) is geschreven, wordt in grote lijnen gedeeld door de deelnemers van de voormalige Rippling broedplaats. Al verschillen wel de nuances en heeft ieder uiteraard zijn/haar eigen versie van het verhaal. Vraag als je nieuwsgierig bent aan jouw connecties binnen de Rippling organisatie naar hun versie.

rippling ritueel afscheid

Ieder einde is een nieuw begin

Na een lange tijd van van stilte aan het Rippling front begint het vuurtje bij ons (Loes en Moniek) weer te branden. Wij zien het als een haalbare en passende stap om de ervaring met cirkels en tribe building naar organisaties te brengen. Om zo alle liefde en potentieel dat in mensen en organisaties zit wakker te maken. Wij zijn benieuwd wat er vanuit het veld van liefdevol bewustzijn en oneindige mogelijkheden verder zal ontstaan. 

We richten ons op mensgerichte en waardegedreven organisaties. Die de wens hebben om de organisatie en de mensen (nog) meer te laten floreren en tegelijk aanlopen tegen beperkende patronen en disfunctionele groepsdynamieken. Onbewuste patronen die tot ongezonde, ongelijkwaardige (werk)verhoudingen en sociale onveiligheid leiden. Herken jij dat in de organisatie waar jij voor werkt? Of ben jij leidinggevende binnen een team die vertrouwen, verbondenheid en veiligheid een boost wil geven? Weet ons dan te vinden.

Steffi-jump

Rippel het voort!

Rippling staat niet op zich en maakt onderdeel uit van een veel groter veld. Een veld waarbinnen bewuste mensen elkaar steeds meer weten te vinden om zich diep te verbinden en samen een wereld te creëren die klopt. Wat ons allen zal blijven binden is het verlangen om te leven vanuit onze eigen waarheid met een open hart in verbinding met elkaar. Dit gaat niet alleen over de innerlijke reis en het (her)vinden van ons ware zelf, maar ook over expressie geven aan ons ware zelf in werk, relaties, gezinsleven en verder. Het gaat over het opnieuw inrichten van ons leven en samenleven. Daarbij kunnen we elkaars katalysator en bondgenoten in manifestatie zijn. We zijn dankbaar voor alle zaadjes die we in de afgelopen jaren met z’n allen hebben geplant. Wij wensen iedereen om op haar of zijn eigen wijze verder te rippelen, alleen en vooral ook met elkaar.

Rippel het voort!  

Loes en Moniek