Blog Mens Op Een Kruispunt #1: Margriet

Blog Mens Op Een Kruispunt #1: Margriet

Margriet besefte dat ze liever echt alleen was dan eenzaam in een relatie. Nu in haar nieuwe levensfase van oudere vrouw, komt een hardnekkig kinddeel aan de oppervlakte.