Tribe aanpak

 In een bewuste tribe gaat ‘ont’wikkelen vanzelf.  Mensen laten los wat hen niet meer dient en krijgen automatisch nieuwe imprints van tribegenoten. 

Key voor ‘ont’wikkeling

Mensen kunnen alleen hun volle potentie benutten wanneer ze vrijheid in verbondenheid ervaren en wanneer de cultuur voldoende sociaal veilig is. Deze drie elementen zijn key voor ‘ont’-wikkeling. Mensen kunnen dan hun patronen loslaten of er bewust van worden. Door diep te verbinden kunnen ze ‘tracking’ vaardigheden ontwikkelen. Dit stelt mensen in staat zich in het moment gewaar te worden van gevoelens, gedachtes, gedragingen en neigingen. Patronen hoeven niet allemaal te verdwijnen, het gaat erom dat mensen van zichzelf kunnen ‘tracken’ en zich veilig genoeg voelen om te benoemen wat er in ze omgaat en wat de onderliggende behoefte is. Dat betekent namelijk dat patronen niet meer achter het stuur zitten en niet meer leiden tot sabotage of machtsspelletjes op de werkvloer of in andere relaties. 

Mensen zijn bedraad voor tribes

Mensen zijn ‘bedraad’ om in tribes te leven, het zit in

 

onze genen. Bewuste tribes, zoals Rippling helpt te faciliteren, bieden de ideale manier voor het creëren van de condities voor persoonlijke groei. Sociale veiligheid en vrijheid in verbondenheid zijn namelijk inherent aan gezonde tribes. Wanneer mensen in een groepsveld hun harten openen stijgt het niveau van bewustzijn ongekend. Ver boven het niveau dat een individu zou kunnen bereiken.

You are me cleverly disguised as you

In onze tribe cirkels leer je niet alleen van je eigen proces. Je doet minstens zoveel ervaring, kennis en nieuwe ‘imprints’ op door getuige te zijn van de processen van anderen. Uiteindelijk zien we allemaal stukjes van onszelf terug in de ander. Het leren gaat sneller en heeft een multiply effect door het versterkte groepsveld.

#Ubuntu #Thriving through tribe #Tribe the new guru

 

In een bewuste tribe gaat ‘ont’wikkelen vanzelf.  Mensen laten los wat hen niet meer dient en krijgen automatisch nieuwe imprints van tribegenoten.

Key voor ‘ont’wikkeling

Mensen kunnen alleen hun volle potentie benutten wanneer ze vrijheid in verbondenheid ervaren en wanneer de cultuur voldoende sociaal veilig is. Deze drie elementen zijn key voor ‘ont’-wikkeling. Mensen kunnen dan hun patronen loslaten of er bewust van worden. Door diep te verbinden kunnen ze ‘tracking’ vaardigheden ontwikkelen. Dit stelt mensen in staat zich in het moment gewaar te worden van gevoelens, gedachtes, gedragingen en neigingen. Patronen hoeven niet allemaal te verdwijnen, het gaat erom dat mensen van zichzelf kunnen ‘tracken’ en zich veilig genoeg voelen om te benoemen wat er in ze omgaat en wat de onderliggende behoefte is. Dat betekent namelijk dat patronen niet meer achter het stuur zitten en niet meer leiden tot sabotage of machtsspelletjes op de werkvloer of in andere relaties. 

Mensen zijn bedraad voor tribes

Mensen zijn ‘bedraad’ om in tribes te leven, het zit in onze genen. Gezonde tribes, zoals Rippling helpt te faciliteren, bieden de ideale manier voor het creëren van de condities voor persoonlijke groei. Sociale veiligheid en vrijheid in verbondenheid zijn namelijk inherent aan gezonde tribes. Wanneer mensen in een groepsveld hun harten openen stijgt het niveau van bewustzijn ongekend. Ver boven het niveau dat een individu zou kunnen bereiken.

You are me cleverly disguised as you

In onze tribe cirkels leer je niet alleen van je eigen proces. Je doet minstens zoveel ervaring, kennis en nieuwe ‘imprints’ op door getuige te zijn van de processen van anderen. Uiteindelijk zien we allemaal stukjes van onszelf terug in de ander. Het leren gaat sneller en heeft een multiply effect door het versterkte groepsveld. #Ubuntu #Thriving through tribe #Tribe the new guru

potentiedriehoek

De potentiedriehoek

De condities voor ‘ont’-wikkeling; veiligheid, vrijheid in/en verbondenheid, zijn drie zich elkaar versterkende factoren.

Verbondenheid

Mensen kunnen alleen verbondenheid ervaren met zichzelf, anderen en de omgeving op een zintuiglijke manier. Ik ben omdat jij mij ziet, hoort, aanraakt en vast houdt. Jij bent omdat ik jou zie, hoor, aanraak en vasthoud. Om je verbonden en een heel en waardig mens te voelen is het noodzakelijk dat je met grote regelmaat gezien en gehoord wordt. En daar heb je een bewuste tribe voor nodig.

Veiligheid

Datzelfde geldt voor veiligheid. Omdat we allemaal verbonden zijn is er een sterke relatie tussen mijn persoonlijke veiligheid en de veiligheid van de groep. Hoe veiliger leden van een groep zich voelen, hoe groter de veiligheid in de groep. En een hoog niveau van veiligheid in de groep zorgt voor een verhoogde beleefde veiligheid in mezelf als lid van die groep. Als er geen voldoende veiligheid is kan een mens zich niet 

‘ont’wikkelen. Alhoewel het bewustzijn over de rol van sociale veiligheid groeit, weten veel organisaties niet hoe ze de veiligheid kunnen verhogen. Daar heb je gezonde tribes voor nodig, je kunt dit niet alleen bereiken met goed leiderschap.

Vrijheid in verbondenheid

Persoonlijke vrijheid definiëren wij als ‘jezelf volledig durven te laten zien, voor jezelf durven te staan en je eigen pad durven te volgen’. Dat betekent dat je je bewust dient te zijn van je eigen behoeftes. Veel mensen zijn echter in meer of mindere mate afgesneden van hun gevoelens en behoeftes en ervaren daarom geen vrijheid. Tegelijkertijd besta je uit de gratie van relatie, je voelt jezelf ‘heel’ wanneer je gezien en gehoord wordt en je een rol hebt in een groter geheel. Dat betekent dat je je alleen echt vrij kunt voelen wanneer je weet dat je verbonden bent met anderen, vrijheid in verbondenheid.

Vrijheid en veiligheid

Ook deze versterken elkaar wederzijds. Wanneer je je veilig voelt durf je jezelf te laten zien. Wanneer je jezelf laat zien en dat wordt in liefde en veiligheid ontvangen, verhoogt dat je gevoel van veiligheid en vrijheid.

De potentiedriehoek

De condities voor ‘ont’-wikkeling; veiligheid, vrijheid in/en verbondenheid, zijn drie zich elkaar versterkende factoren.

Verbondenheid

Mensen kunnen alleen verbondenheid ervaren met zichzelf, anderen en de omgeving op een zintuiglijke manier. Ik ben omdat jij mij ziet, hoort, aanraakt en vast houdt. Jij bent omdat ik jou zie, hoor, aanraak en vasthoud. Om je verbonden en een heel en waardig mens te voelen is het noodzakelijk dat je met grote regelmaat gezien en gehoord wordt. En daar heb je een bewuste tribe voor nodig.

Veiligheid

Datzelfde geldt voor veiligheid. Omdat we allemaal verbonden zijn is er een sterke relatie tussen mijn persoonlijke veiligheid en de veiligheid van de groep. Hoe veiliger leden van een groep zich voelen, hoe groter de veiligheid in de groep. En een hoog niveau van veiligheid in de groep zorgt voor een verhoogde beleefde veiligheid in mezelf als lid van die groep. Als er geen voldoende veiligheid is kan een mens zich niet ‘ont’wikkelen. Alhoewel het bewustzijn over de rol van sociale veiligheid groeit, weten veel organisaties niet hoe ze de veiligheid kunnen verhogen. Daar heb je gezonde tribes voor nodig, je kunt dit niet alleen bereiken met goed leiderschap.

Vrijheid in verbondenheid

Persoonlijke vrijheid definiëren wij als ‘jezelf volledig durven te laten zien, voor jezelf durven te staan en je eigen pad durven te volgen’. Dat betekent dat je je bewust dient te zijn van je eigen behoeftes. Veel mensen zijn echter in meer of mindere mate afgesneden van hun gevoelens en behoeftes en ervaren daarom geen vrijheid. Tegelijkertijd besta je uit de gratie van relatie, je voelt jezelf ‘heel’ wanneer je gezien en gehoord wordt en je een rol hebt in een groter geheel. Dat betekent dat je je alleen echt vrij kunt voelen wanneer je weet dat je verbonden bent met anderen, vrijheid in verbondenheid.

Vrijheid en veiligheid

Ook deze versterken elkaar wederzijds. Wanneer je je veilig voelt durf je jezelf te laten zien. Wanneer je jezelf laat zien en dat wordt in liefde en veiligheid ontvangen, verhoogt dat je gevoel van veiligheid en vrijheid.

tribe in cirkel

Naar een voedend ECO-systeem door gezonde tribes

In een bewuste tribe kunnen mensen hun hele zelf meebrengen. Het gaat nu eens niet over reorganisatie of inhoud van werk, maar over de mensen en verbinding. Verbinding met zichzelf, hun collega’s en het werk. Verbinding in teams is bepalend voor hun succes. In deze teams ligt de focus op luisteren en begrijpen in plaats van zenden, op dialoog in plaats van discussie en op het benutten van de collectieve intelligentie in plaats van wie het beste of slimste is. Er is een gezonde balans tussen leiden en volgen, ieder is leider en volger. Mensen zijn spiegels voor elkaar en durven spanningen te benoemen. Ze zijn conflictvaardig, blijven in verbinding bij conflict met groei en meer vertrouwen tussen beide partijen als gevolg. Collega’s zijn zich bewust van hun eigen disfunctionele patronen en communicatie valkuilen en kunnen zich kwetsbaar opstellen. Dit alles zorgt voor een open cultuur van verbinding, gebaseerd op vertrouwen, ook wel een ECO-systeem. Medewerkers die zich veilig voelen, die vertrouwen hebben in zichzelf, hun team en de organisaties, die gezien en gehoord worden, geven deze kwaliteiten ook door aan collega’s, samenwerkingspartners en (interne) klanten.

Tribes als sociaal besturingssysteem

De tribes zorgen met andere woorden voor het sociale weefsel, het sociale operating system van een organisatie. Dit vormt weer het fundament voor het praktische operating system. Alleen wanneer dat fundament stevig genoeg is, kan een praktische operating system (bijvoorbeeld Agile, Lean of Holacracy) goed werken. En beide operating systems versterken elkaar dan. Bovendien bespaar je met gezonde tribes onnodige en grotendeels onzichtbare kosten die met een EGO-systeem gemoeid gaan.