Tribe aanpak

We laten mensen bewuste tribe beleven en helpen deze te integreren in werk en leven

Als bewuste tribe het fundament is in je leven, hoe ziet dat eruit in de praktijk?

Dit is de centrale vraag die we samen onderzoeken en uitvinden.

We verspreiden het bewuste tribe ervaringsgoed op vier manieren

Het voorleven van bewuste tribe (1)

Het verder weven en versterken van het web van verbindende voorhoeders (2)

Het doorgeefbaar maken van de bewuste tribe (3)

Het ondersteunen van verbindende voorhoeders in het verspreiden van het bewuste tribe ervaringsgoed (4)

Het voorleven van bewuste tribe (1)

Hiermee bedoelen we dat vooraan staat dat we in ons eigen leven bewuste tribe steeds verder willen integreren. Door actief te zoeken naar vernieuwende vormen van samen zijn en samen doen. Door ons de vraag te blijven stellen: ‘en hoe ziet dat eruit in een verbonden wereld?’ Dat kan gaan over allerlei vraagstukken die we tegenkomen, bijvoorbeeld:

  • Hoe ondersteunen we elkaar naar nieuwe levensfases? Hoe besteden we aandacht aan overgangen? Hoe kunnen we eigen(tijdse) rituelen ontwikkelen? (van kind naar jongvolwassene, van meisje naar moeder, de stervensfase)
  • Hoe houden we relaties gezond? Wat is de rol van de naaste omgeving hierin?
  • Hoe begeleiden we kinderen naar volwassen worden? Hoe creëren we een gezonde opvoedcultuur waarin niet alleen de ouders alles dragen? Welke schoolsystemen passen bij wat we werkelijk wensen?
  • Hoe vergroten we het zelfhelend vermogen van mensen?
  • Hoe gaan we om met sociale media? Rondom onze jongeren en onszelf
  • Hoe gaan we om met conflicten en keuzeprocessen in een grotere groep, zoals een gezin of woongemeenschap?

Het verder weven en versterken van het web van verbindende voorhoeders (2)

We organiseren Tribe gatherings, tochten en jaarfeesten.

Tribe Gatherings: een eendaagse ervaring van Tribe vol voedende ontmoetingen.

Tribe Tochten: een gecommitteerd, langer avontuur met een vaste groep verbindende voorhoeders om tribevorming en het web van verbinding te ervaren

Tribe Jaarfeesten: krachtige vieringen voor het bredere Rippling veld.

Het doorgeefbaar maken van bewuste tribe (3)

We maken de kracht van de eenvoud tastbaar tijdens een tribe ervaring door heldere uitleg en eenduidigheid. En we ontwikkelen ondersteunende geschreven materialen (overzicht met guidelines, principes, processen in het cirkelhart)

Het ondersteunen van verbindende voorhoeders in het verspreiden van het bewuste tribe gedachtengoed (4).

Verbindende voorhoeders kunnen ons, na een ervaring van een of meerdere Rippling cirkels, inschakelen om hun te ondersteunen. Wij kunnen helpen met het opzetten van cirkels en het bewuste tribes ervaringsgoed helpen verspreiden onder hun eigen kringen. Dit kan door eenmalig advies, door het vormen van sparringsmaatjes of langdurige samenwerking.