Onze visie

Door het Ripple-effect hebben bewuste tribes de potentie om de hele organisatie te transformeren.

Van afgescheidenheid naar ‘Interbeing’

Hoe we met elkaar omgaan en onze samenleving inrichten, wordt bepaald door het heersende verhaal over de mensheid. En op dit moment bevinden we ons tussen twee verhalen in. Het verhaal van afgescheidenheid en het verhaal van ‘interbeing’. Interbeing gaat over een diep besef dat het een niet zonder het ander kan bestaan. 

Interbeing – bestaan bij de gratie van relatie

Interbeing betekent meer dan Interconnectie of Interdependentie. Interbeing betekent dat we relaties zijn, we bestaan bij de gratie van relatie. Mijn welzijn is nauw verbonden met jouw welzijn, met het welzijn van de rivier, de oceaan, het bos en mensen over de hele wereld. De toekomst van de mensheid is opnieuw verliefd te worden op de wereld.

Charles Eisenstein 

Zie je alleen een blad papier in een boek? Of kun je zien dat dat papier afkomstig is van een boom, waarop de zon heeft geschenen, de regen is neergeslagen, die boom gekapt moest worden door een houthakker, die eten als brandstof nodig heeft, eten dat verbouwd wordt in de aarde en zo verder. Het blad papier is niets zonder al dat, en daarmee is het blad papier alles.

Opgegroeid met de illusie van afgescheidenheid

Het verhaal van afgescheidenheid is volgens ons de kernoorzaak van de grote problemen op aarde en dus ook in organisaties. Mensen die zijn opgegroeid in een wereld waar dit het heersende verhaal was, hebben niet geleerd volgens onze eigen ware natuur op een gelijkwaardige manier samen te leven en te werken. We zijn groot geworden in hiërarchische settings waar je plek niet zeker is. Intelligent als we zijn, hebben we patronen ontwikkeld om in die niet verbonden wereld te overleven. Met succes, althans…

De prijs van maskers

Mensen zijn sociale dieren. We willen erbij horen, een plek hebben, gezien worden, ergens onderdeel van zijn. Vanuit onze huidige competitieve, individualistische, resultaat gerichte samenleving die onze natuurlijke staat van ‘interbeingness’ ontkent ontstaat er een onbewuste subtiele basis van onveiligheid. Deze uit zich bij iedereen anders. Feit is dat er een natuurlijke neiging optreed om jezelf te beschermen om (sociaal) te overleven. Enkele voorbeelden van sociale beschermingsmaskers en andere overlevingsmechanismen:

Jezelf sterker, grappiger, slimmer voordoen

Je vermeende zwakke kanten  verbergen  

Jezelf groter maken

Anderen controleren en domineren

Overmatige verantwoordelijkheid naar je toetrekken

Jezelf kleiner en onzichtbaar maken

Geen verantwoordelijkheid nemen 

Jezelf een slachtoffer voelen

Informatie verzwijgen, ontkennen, negeren of verdraaien

Overmatig werken, drinken, eten, praten, scherm gebruiken, etc. 

Deze maskers en mechanismen zijn in zekere zin succesvol omdat we hiermee onze kwetsbaarheid afschermen. Tegelijk zorgen ze ervoor dat mensen in meer of mindere mate de verbinding met zichzelf verliezen. En zonder zelfverbinding is er ook geen verbinding met de ander mogelijk. Bovendien zorgen de maskers voor ongelijkwaardige en niet authentieke relaties die de onveiligheid verder versterken. Een begrijpelijk maar vicieus cirkeltje dus.

De meeste organisaties zijn gebouwd op EGO-systemen en benutten daarom niet de potentie van haar mensen de organisatie als geheel. 

Ook op de werkvloer leiden de (on)bewuste mechanismen tot ongezonde, ongelijkwaardige (werk)verhoudingen en sociale onveiligheid. Het kost energie om je vermeende zwakke kanten te verbergen en om emoties te onderdrukken die mensen bestempelen als ‘negatief’ of ‘niet professioneel’. Spanningen worden vastgehouden en dat blokkeert de creativiteit, het samenwerkingsvermogen en de wendbaarheid van een organisatie. Er heerst in meer of mindere mate een gesloten cultuur gebaseerd op angst en wantrouwen. Wij noemen zo’n organisaties een EGO-systeem. De tabel toont de belangrijkste kenmerken van zo’n systeem versus een gezond en voedend ECO-systeem.

Een verbonden wereld vraagt om…

…verbonden mensen, die in staat zijn om in verbinding te blijven met zichzelf in samenwerking met anderen. Ook of juist wanneer ze spanning ervaren of in een conflict zijn met een ander. Bewegen van het verhaal van afscheiding naar het verhaal van verbondenheid vraagt om transformatie van mensen. En dat valt niet af te dwingen. Tegelijkertijd kun je wel de condities creëren om persoonlijke groei te stimuleren en te faciliteren. Gezonde tribes bieden de effectiefste en meest logische manier voor creëren van deze condities.

 

The next guru will be a community

Thich Nhat Hanh

Rippling = van rimpeling tot transformatie

Alle mensen in gezonde tribes veroorzaken krachtige rimpelingen. Dit doen zij door de nieuwe manieren van omgaan met zichzelf en anderen steeds verder te integreren in het dagelijks leven. Ze verspreiden deze verbonden houding bewust en onbewust in hun eigen omgeving. Ze durven bijvoorbeeld hun kwetsbaarheid te laten zien aan collega’s of beginnen een dialoog binnen het team. Of ze zijn een voorbeeld voor het team in dieper luisteren en vertragen, waardoor er met minder woorden meer wordt gezegd. En alle teamleden zich gehoord voelen.

Hun werklust en levensvreugde slaat als vonken over op andere collega’s die met een open hart willen werken en leven. Bewuste tribes hebben daardoor de potentie om de hele organisatie aan te raken en te transformeren.

 Het ripple effect is een klein begin effect dat op grotere schaal doorwerkt. Zoals de rimpelingen die ontstaan als je een steentje in het water gooit.

Bewuste tribes werken als een transformatie snelkookpan, waar geen coach, programma of training tegenop kan. 

Van afgescheidenheid naar ‘Interbeing’

Hoe we met elkaar omgaan en onze samenleving inrichten, wordt bepaald door het heersende verhaal over de mensheid. En op dit moment bevinden we ons tussen twee verhalen in. Het verhaal van afgescheidenheid en het verhaal van ‘interbeing’. Interbeing gaat over een diep besef dat het een niet zonder het ander kan bestaan. 

Interbeing – bestaan bij de gratie van relatie

Interbeing betekent meer dan Interconnectie of Interdependentie. Interbeing betekent dat we relaties zijn, we bestaan bij de gratie van relatie. Mijn welzijn is nauw verbonden met jouw welzijn, met het welzijn van de rivier, de oceaan, het bos en mensen over de hele wereld. De toekomst van de mensheid is opnieuw verliefd te worden op de wereld.

Charles Eisenstein 

Zie je alleen een blad papier in een boek? Of kun je zien dat dat papier afkomstig is van een boom, waarop de zon heeft geschenen, de regen is neergeslagen, die boom gekapt moest worden door een houthakker, die eten als brandstof nodig heeft, eten dat verbouwd wordt in de aarde en zo verder. Het blad papier is niets zonder al dat, en daarmee is het blad papier alles.

Opgegroeid met de illusie van afgescheidenheid

Het verhaal van afgescheidenheid is volgens ons de kernoorzaak van de grote problemen op aarde en dus ook in organisaties. Mensen die zijn opgegroeid in een wereld waar dit het heersende verhaal was, hebben niet geleerd volgens onze eigen ware natuur op een gelijkwaardige manier samen te leven en te werken. We zijn groot geworden in hiërarchische settings waar je plek niet zeker is. Intelligent als we zijn, hebben we patronen ontwikkeld om in die niet verbonden wereld te overleven. Met succes, althans…

De prijs van maskers

Mensen zijn sociale ‘diertjes’. We willen erbij horen, een plek hebben, gezien worden, ergens onderdeel van zijn. Vanuit onze huidige competitieve, individualistische, resultaat gerichte samenleving die onze natuurlijke staat van interbeingness ontkent ontstaat er een onbewuste subtiele basis van onveiligheid. Deze uit zich bij iedereen anders. Feit is dat er een natuurlijke neiging optreed om jezelf te beschermen om (sociaal) te overleven. Enkele voorbeelden van sociale beschermingsmaskers en andere overlevingsmechanismen:

Jezelf sterker, grappiger, slimmer voordoen

Je vermeende zwakke kanten te verbergen  

Jezelf groter maken

Anderen controleren en domineren

Overmatige verantwoordelijkheid naar je toetrekken

Jezelf kleiner en onzichtbaar maken

Geen verantwoordelijkheid nemen 

Jezelf een slachtoffer voelen

Deze maskers en mechanismen zijn in zekere zin succesvol omdat we hiermee onze kwetsbaarheid afschermen. Tegelijk zorgen ze ervoor dat mensen in meer of mindere mate de verbinding met zichzelf verliezen. En zonder zelfverbinding is er ook geen verbinding met de ander mogelijk. Bovendien zorgen de maskers voor ongelijkwaardige en niet authentieke relaties die de onveiligheid verder versterken. Een begrijpelijk maar vicieus cirkeltje dus.

De meeste organisaties zijn gebouwd op EGO-systemen en benutten daarom niet de potentie van haar mensen de organisatie als geheel. 

Ook op de werkvloer leiden de (on)bewuste mechanismen tot ongezonde, ongelijkwaardige (werk)verhoudingen en sociale onveiligheid. Het kost energie om je vermeende zwakke kanten te verbergen en om emoties te onderdrukken die mensen bestempelen als ‘negatief’ of ‘niet professioneel’. Spanningen worden vastgehouden en dat blokkeert de creativiteit, het samenwerkingsvermogen en de wendbaarheid van een organisatie. Er heerst in meer of mindere mate een gesloten cultuur gebaseerd op angst en wantrouwen. Wij noemen zo’n organisaties een EGO-systeem. De tabel toont de belangrijkste kenmerken van zo’n systeem versus een gezond en voedend ECO-systeem.

Een verbonden wereld vraagt om…

…verbonden mensen, die in staat zijn om in verbinding te blijven met zichzelf in samenwerking met anderen. Ook of juist wanneer ze spanning ervaren of in een conflict zijn met een ander. Bewegen van het verhaal van afscheiding naar het verhaal van verbondenheid vraagt om transformatie van mensen. En dat valt niet af te dwingen. Tegelijkertijd kun je wel de condities creëren om persoonlijke groei te stimuleren en te faciliteren. Gezonde tribes bieden de effectiefste en meest logische manier voor creëren van deze condities.

 

The next guru will be a community

Thich Nhat Hanh

Rippling = van rimpeling tot transformatie

Alle mensen in gezonde tribes veroorzaken krachtige rimpelingen. Dit doen zij door de nieuwe manieren van omgaan met zichzelf en anderen steeds verder te integreren in het dagelijks leven. Ze verspreiden deze verbonden houding bewust en onbewust in hun eigen omgeving. Ze durven bijvoorbeeld hun kwetsbaarheid te laten zien aan collega’s of beginnen een dialoog binnen het team. Of ze zijn een voorbeeld voor het team in dieper luisteren en vertragen, waardoor er met minder woorden meer wordt gezegd. En alle teamleden zich gehoord voelen.

Hun werklust en levensvreugde slaat als vonken over op andere collega’s die met een open hart willen werken en leven. Gezonde tribes hebben daardoor de potentie om de hele organisatie aan te raken en te transformeren.

 Het ripple effect is een klein begin effect dat op grotere schaal doorwerkt. Zoals de rimpelingen die ontstaan als er je een steentje in het water gooit.