Blog Mens Op Een Kruispunt #2: Vera

Blog Mens Op Een Kruispunt #2: Vera

Na een ingrijpende levensgebeurtenis besluit Vera dat het tijd werd om voor zichzelf te gaan zorgen. In haar verhaal vertelt ze ons over de draagkracht en flexibiliteit die in het leven zit, maar ook in onszelf.

Blog Mens Op Een Kruispunt #1: Margriet

Blog Mens Op Een Kruispunt #1: Margriet

Margriet besefte dat ze liever echt alleen was dan eenzaam in een relatie. Nu in haar nieuwe levensfase van oudere vrouw, komt een hardnekkig kinddeel aan de oppervlakte.